® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB


HOME

FOUTEN BIJ HET INRICHTEN VAN EEN WOONKAMER

Door allerlei oorzaken worden vele fouten gemaakt bij het bouwen en inrichten van een huis. Natuurlijk is dit gemakkelijk te voorkomen, als een bestaand huis opnieuw moet worden ingericht.

MENSELIJKE MAAT
Eén van de grootste fouten, die worden gemaakt is het onderschatten van de menselijke maat. Wat wordt hieronder verstaan? De gemiddelde mens heeft een gemiddeld lichaam. Dit klinkt weliswaar onpersoonlijk, maar is wel bepalend voor diverse afmetingen in een huis. 

Let op de onderlinge afstand van de meubelen. Als ze te ver uit elkaar staan dan oogt het ongezellig.

Voorbeeld: In een kamer worden niveauverschillen gepland. De plafondhoogte zal in de kamer als 'normaal' worden ervaren. Maar, in het lagere gedeelte zal het plafond als te hoog worden ervaren. De sfeer zal duidelijk veranderen.
Een goed voorbeeld is ook altijd het schilderij in de zithoek. Meestal wordt deze handeling 'staand' beoordeeld, daarom zal het schilderij waarschijnlijk te hoog worden gehangen, terwijl de beoordeling in de zithoek juist 'zittend' moet worden gedaan! 
Dit geldt niet voor een hal of gang, daar moet de hoogte natuurlijk weer 'staand' worden beoordeeld! Maar ook bij een meubelopstelling wordt dit probleem vaak onderschat. In een zithoek moet er menselijk (oog)contact zijn, anders is een gesprek onpersoonlijk en ongezellig....
Ook bij het inrichten van steden (planologie) is de menselijke maat een kernbegrip. Een winkelstraat wordt met name als prettig of als minder prettig ervaren door de breedte van het winkelgebied.
Indien deze afstand te groot is, wordt de tussenruimte opgevuld met bankjes, plantenbakken en zelfs met kleine kiosk-achtige winkeltjes. Zeer bewust wordt hierdoor de menselijke maat toegevoegd en ontstaat er een sfeervol winkelgebied.

Zie ook:
-OPHANGEN SCHILDERIJEN-

HOME