® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB

OPLEIDINGSNIVEAU
Interieurontwerper

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Hierna wordt een theorie en een praktijkexamen afgelegd. De studie 'Binnenhuisarchitectuur' is ook belast met een bouwtechnisch gedeelte, speciaal gericht op het ontwerpen van een interieur, natuurlijk niet op het niveau van een bouwkundige, maar afgestemd op de praktische vraag.

Creativiteit en materialenkennis is een belangrijk onderdeel van de studie.

Afhankelijk van de onderwerpen is het studieniveau op HBO-niveau en bij bepaalde onderwerpen nog hoger, aldus Gerard Koopman, oud stafdocent aan de kunstacademie in Enschede (AKI = Academie voor Kunst en Industrie, een academie voor beeldende kunsten).

Het is natuurlijk wel zo, dat een interieurontwerp moeilijk te meten is in niveaus. Maar een goede studieachtergrond zal het niveau zeker verhogen.

Het examenreglement is gebaseerd op de oorspronkelijke en goedgekeurde versie door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen bij beschikking van 24 augustus 1993, kenmerk CFI/F/BV-93054216. I.v.m. de aanpassing in de wet zijn een beperkt aantal punten aangepast aan de vigerende eisen.

De gemiddelde studietijd is ongeveer 24 maanden.

Na het behalen van het diploma kan men ingeschreven worden bij de Stichting Orde van Registerinterieurontwerper (SOR) als Register-interieur ontwerper(ster) en/of in het Masterregister.

Klik op:  
SOR

Home


Let op: Het IVB is niet betrokken bij de projecten en valt ook buiten de verantwoordelijk- en aansprakelijkheid.