® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB


TERUG NAAR DE INTERIEUR- & STYLINGTIPS

EEN KORTE WOONWANDELING DOOR DE TIJD

DEEL 11
Een korte woonwandeling door de tijd
Klik voor de twaalf afleveringen op:
overzicht

AZIË

Paalwoning met stro waarin het hele gezin in één vertrek leeft. De Karens in Thailand branden hun bouwland plat, waardoor ze regelmatig van woonplaats moeten veranderen. Een gewoonte die nog op grote schaal, ook in Indonesië wordt toegepast.

In het zuiden van het schiereiland op niet zo'n grote afstand van Singapore treffen we de nomadenstam van Jukuns aan. Ze leiden een primitief bestaan in tijdelijke strohutten langs de rivieren.

Orang Asli, ethnische groep in Maleisië.

In het centrum van sommige dorpen in Batak (Sumatra) staan salonachtige monumenten.Ze dien(d)en voor het verblijf van een godenraad.

Zo'n 60.000 jaar geleden (in Duitsland) was een maaltijd wel even wat anders
dan tegenwoordig. Stenen messen werden als werktuig gebruikt om samen met de tanden het vlees af te scheuren.
Uit de opgravingen kunnen archeologen aan de hand van de krassen op de stenen zien of een man rechts- of linkshandig was bij het eten.
 
Naast klein wild waren er ook grotere dieren zoals mammoets en neushoorns, die vanuit het zuiden waren gekomen.
De Neanderthaler moet wel dikke kleding hebben gemaakt om het barre klimaat de baas te blijven. De standaard woning bestond uit grotten en zelf gemaakte hutten.

Op de bovenste afbeelding is een vrouw bezig om voorbereiding te treffen voor het maken van kleding door de huid schoon te maken. Ze gebruikt daarvoor een scherp gemaakte steen.
De middelste afbeelding: nadat de huid is gedroogd en gerookt om het taaier te maken en de poriën af te sluiten snijdt zij het in de gewenste vorm met een stenen mes. Daarmee wordt de huid enigszins waterdicht en krimpvrij.
Met een stenen voorwerp slaat te gaatjes in de rand, waar later de verbindingen komen.
Onderste afbeelding: het meeste werk zit er op, smalle reepjes ongelooide huid worden door de verkregen gaatjes geregen waardoor er een soort confectiemantel van berenhuid ontstaat.
De Neanderthaler moet zich tegen het klimaat beschermen.

Hier is hij bezig om in Zuid Frankrijk een houten hut in een grot te bouwen. Daardoor werd het wonen wat dragelijker gemaakt in de barre ijstijd.
 
De ontschorste jonge bomen werden tegen een nokbalk geplaatst, die aan beide zijden wordt ondersteund door rechtop geplaatste palen.
Het gevlochten takkenwerk werd daarna voorzien van lagen dierenhuiden. Met repen leer werden deze vastgezet aan de takken.
De benedenste laag huiden worden vastgehouden door losse stenen om de tocht uit de hut te halen.

En dan springen we weer over naar een geheel andere tijd: de Romeinse tijd.
In Ostia zien we het huis van Fortuna Annonaria. Via de marmeren pijlers en baksteenbogen komen we in de 'eetzaal'.
De tuin is opnieuw beplant en de meeste muren waren in die tijd (rond onze jaartelling) bepleisterd of voorzien van marmer.

Het straatbeeld in Ostia is nog goed (bewaard) gebleven.
De Via di Diana in Ostia laat de resten van de straat zien bestaande uitbasaltlava.
De huizen hebben twee functies: woonhuis en winkel. Daartoe werd een aparte ingang naar de straat gemaakt zoals we ook op de plattegrond van de volgende pagina kunnen lezen. Ze bestaan uit verschillende verdiepingen met woonetages.

Wederom een ommezwaai in de tijd, hier in Noord Nederland (circa einde 19e eeuw) met zelfgemaakte huizen.


Een korte woonwandeling door de tijd
Klik voor de twaalf afleveringen op:
overzicht

TERUG NAAR DE INTERIEUR- & STYLINGTIPS