® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB


TERUG NAAR DE INTERIEUR- & STYLINGTIPS

EEN KORTE WOONWANDELING DOOR DE TIJD

DEEL 7
Een korte woonwandeling door de tijd
Klik voor de twaalf afleveringen op:
overzicht

SKAR BRAE

In de winter van 1850 woedde er een zeer zware westerstorm over Orkney waarbij grote golven de kust bestookten. En al dat geweld had tot gevolg dat er een er een oude stad tevoorschijn kwam uit het stenen tijdperk (Neolithische periode) de Skara Brae. Deze was verborgen geweest onder een laag organisch materiaal dat door de golven werd weggespoeld. We praten hier over de periode van 3.100-2.500 v. Chr.
Een aantal gebouwen waren tot het dakniveau in takt en het stenen meubilair werd ook in goede staat teruggevonden. In 1924 was er weer zo'n zware storm en men vreesde voor de historische huizen, die weggespoeld zouden kunnen worden. Een briljante Australiër werd aangetrokken om de zaak te redden. De restauraties duurden tot 1970.
 
Een bijzonder kijkje in een van de best bewaarde interieurs uit het stenen tijdperk.
 
Er zijn drie principiële constructie-fases bij Skara Brae te onderscheiden. De alleroudste huizen werden gebouwd met mest als bouwmateriaal voor de muren, er zouden dus ook nog eerdere nederzettingen geweest kunnen zijn. De muren bestonden uit een binnen- en buitengedeelte van droge steen met ruimte ertussen (spouwmuur) met daarin een isolatie materiaal. Eigenlijk was het hele dorp uit allerlei afvalmateriaal gebouwd. De gebruikte steen is rode zandsteen dat op alle eilanden te vinden is.
Op zijn hoogtepunt bestond deze gemeenschap uit zeven of acht semi-subterrain hutten die tegenelkaar aangebouwd waren en die gekoppeld waren door middel van uitgegraven tunnels. Enkele honderden meters verder was de zee in die tijd. Nadat de huizen waren verlaten nam het zand en andere natuurlijke materialen bezit van de openingen en het geheel vulde zich. Er ontstond daardoor een natuurlijke afdekking, waardoor de huizen en het interieur in zo'n goede staat de eeuwen konden trotseren.  
 

 
Op de achtergrond zien we één van de gevonden historische huizen.
 
De kaart van Orkney, waar de huizen uit het stenen tijdperk werden gevonden.

Een korte woonwandeling door de tijd
Klik voor de twaalf afleveringen op:
overzicht

TERUG NAAR DE INTERIEUR- & STYLINGTIPS